HTML 색상 코드표

Posted 2008. 12. 27. 17:32
*출처: QNSI에서 재인용

색상이름

고유코드

     red                 적색

#FF0000
Crimson

#DC143C
Firebrick

#B22222
Maroon

#800000
Darkred

#8B0000
brown              갈색

#A52A2A
Sienna

#A0522D
Saddlebrown

#8B4513
Indianred

#CD5C5C
Rosybrown

#BC8F8F
Lightcoral

#F08080
Salmon

#FA8072
Darksalmon

#E9967A
Coral

#FF7F50
Tomato

#FF6347
Sandybrown

#F4A460
Lightsalmon

#FFA07A
Peru

#CD853F
Chocolate

#D2691E
Orangered

#FF4500
orange          오렌지색

#FFA500
Darkorange

#FF8C00
tan                    볕에탄빛깔

#D2B48C
Peachpuff

#FFDAB9
Bisque

#FFE4C4
Moccasin

#FFE4B5
Navajowhite

#FFDEAD
wheat                밀색

#F5DEB3
Burlywood

#DEB887
Darkgoldenrod

#B8860B
Goldenrod

#DAA520
gold

#FFD700
yellow           黃色

#FFFF00
lightgoldenrodyellow

#FAFAD2
palegoldenrod

#EEE8AA
khaki               카키색

#F0E68C
darkkhaki

#BDB76B
lawngreen

#7CFC00
greenyellow

#ADFF2F
chartreuse

#7FFF00
lime

#00FF00
limegreen

#32CD32
yellowgreen       연두색

#9ACD32
olive

#808000
olivedrab

#6B8E23
darkolivegreen

#556B2F
forestgreen

#228B22
darkgreen

#006400
green              록색

#008000
seagreen

#2E8B57
mediumseagreen

#3CB371
darkseagreen

#8FBC8F
lightgreen

#90EE90
palegreen

#98FB98
springgreen

#00FF7F
mediumspringgreen

#00FA9A
teal

#008080
darkcyan

#008B8B
lightseagreen

#20B2AA
mediumaquamarine

#66CDAA
cadetblue

#5F9EA0
steelblue

#4682B4
aquamarine

#7FFFD4
powderblue

#B0E0E6
paleturquoise

#AFEEEE
lightblue

#ADD8E6
lightsteelblue

#B0C4DE
skyblue           하늘색

#87CEEB
lightskyblue

#87CEFA
mediumturquoise

#48D1CC
turquoise

#40E0D0
darkturquoise

#00CED1
aqua

#00FFFF
cyan

#00FFFF
deepskyblue

#00BFFF
dodgerblue

#1E90FF
cornflowerblue

#6495ED
royalblue

#4169E1
blue                   靑色

#0000FF
mediumblue

#0000CD
navy      (해군복장색)내비부루

#000080
darkblue               암청색

#00008B
midnightblue

#191970
darkslateblue

#483D8B
slateblue

#6A5ACD
mediumslateblue

#7B68EE
mediumpurple

#9370DB
darkorchid

#9932CC
darkviolet

#9400D3
blueviolet

#8A2BE2
mediumorchid

#BA55D3
plum

#DDA0DD
lavender

#E6E6FA
thistle

#D8BFD8
orchid

#DA70D6
violet

#EE82EE
indigo  남색

#4B0082
darkmagenta

#8B008B
purple               보라색

#800080
mediumvioletred

#C71585
deeppink

#FF1493
fuchsia

#FF00FF
magenta

#FF00FF
hotpink

#FF69B4
palevioletred

#DB7093
lightpink

#FFB6C1
pink      연분홍  ~ 핑크색

#FFC0CB
mistyrose

#FFE4E1
blanchedalmond       

#FFEBCD
lightyellow

#FFFFE0
cornsilk

#FFF8DC
antiquewhite

#FAEBD7
papayawhip

#FFEFD5
lemonchiffon

#FFFACD
beige               베이지색

#F5F5DC
linen

#FAF0E6
oldlace

#FDF5E6
lightcyan

#E0FFFF
aliceblue        잿빛바탕푸른빛

#F0F8FF
whitesmoke    연기 색

#F5F5F5
lavenderblush

#FFF0F5
floralwhite      꽃의백색

#FFFAF0
mintcream     박하크림

#F5FFFA
ghostwhite    도깨비백색

#F8F8FF
honeydew

#F0FFF0
seashell        바다조가비

#FFF5EE
ivory

#FFFFF0
azure            하늘색

#F0FFFF
snow             雪白

#FFFAFA
white          우짜든지 백색

#FFFFFF
gainsboro

#DCDCDC
lightgrey         밝은회색

#D3D3D3
silver          은색

#C0C0C0
darkgray     어두운회색

#A9A9A9
lightslategray 밝은푸른회색

#778899
slategray       푸른빛회색

#708090
gray           회색

#808080
dimgray         칙칙한회색

#696969
darkslategray 암청회색

#2F4F4F
black          검정

#000000  1. BlogIcon Das°

    | 2008.12.28 20:49 신고 | PERMALINK | EDIT | REPLY |

    역시나.. 쓸모있는 이 물질 케케

  2. BlogIcon 웅숭깊은 Super:H

    | 2008.12.28 23:56 신고 | PERMALINK | EDIT |

    때때로 매우 유용한 녀석이지.. ㅋㅋ

Write your message and submit
« PREV : 1 : ··· : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : ··· : 163 : NEXT »